Hematokryt co to?

  Bez kategorii

Hematokryt to wskaźnik, który określa stosunek objętości krwinek czerwonych do całkowitej objętości osocza krwi. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do oceny stanu zdrowia pacjenta. Hematokryt jest mierzony przez laboratoryjne badanie krwi i może być używany do monitorowania chorób, takich jak anemia lub niedokrwistość.

Hematokryt jest obliczany poprzez podzielenie objętości krwinek czerwonych przez całkowitą objętość osocza krwi. Wynik tego dzielenia jest wyrażony w procentach i określa się go jako hematokryt. Normalny poziom hematokrytu dla dorosłego człowieka wynosi od 37 do 54%. Poziomy hematokrytu mogą się różnić w zależności od płci, wieku i innych czynników. Wysoki poziom hematokrytu może świadczyć o niedoborze płynu lub chorobach nerek, natomiast niski poziom może oznaczać anemię lub inne problemy zdrowotne.

LEAVE A COMMENT