Ghosting co to?

  Bez kategorii

Ghosting to termin, który oznacza zniknięcie bez słowa wyjaśnienia. Jest to zachowanie, które polega na nagłym i całkowitym zerwaniu kontaktu z drugą osobą bez wyjaśnienia powodu. Może to dotyczyć relacji romantycznych, przyjacielskich lub biznesowych. Ghosting może być szczególnie traumatyczny dla ofiary, ponieważ nie ma żadnego wyjaśnienia ani okazji do wyrażenia swoich uczuć.

Ghosting jest często uważany za formę manipulacji lub braku szacunku dla drugiej osoby. Osoba, która ghostuje, może mieć trudności z porozumiewaniem się i rozwiązywaniem problemów w sposób twarzą w twarz. Zamiast tego wolą uniknąć sytuacji i po prostu zniknąć. Ghosting może być również uważany za formę lęku przed bliskimi relacjami lub strachu przed odpowiedzialnością.

LEAVE A COMMENT