Gehenna co to?

  Bez kategorii

Gehenna to termin pochodzący z Biblii, który oznacza miejsce wiecznego potępienia. Jest to miejsce, do którego trafiają ludzie, którzy popełnili grzechy i nie mogą być zbawieni. Gehenna jest często używana jako synonim piekła.

Gehenna jest również używana w judaizmie i chrześcijaństwie jako symbol miejsca cierpienia i wiecznego potępienia. W Starym Testamencie Gehenna jest określana jako „miejsce ognia”, gdzie ludzie są skazani na wieczne cierpienia. Według judaizmu i chrześcijaństwa, Gehenna jest miejscem, do którego trafiają ludzie, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań i nie są zbawieni. Wierzy się, że dusze tych osób będą cierpieć w Gehennie aż do końca czasów.

LEAVE A COMMENT