Fundusz inwestycyjny co to?

  Finanse, Gospodarka, Prawo

Fundusz inwestycyjny to instytucja finansowa, która zbiera pieniądze od wielu inwestorów i inwestuje je w różne aktywa. Fundusz inwestycyjny może być zarządzany przez profesjonalnych menedżerów lub samodzielnie przez inwestorów. Celem funduszu jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swoich uczestników.

Fundusze inwestycyjne są często używane do celów oszczędnościowych, a także do tworzenia portfeli inwestycyjnych. Mogą one obejmować różne rodzaje aktywów, takich jak akcje, obligacje, instrumenty pochodne i towary. Inwestorzy mogą wybrać fundusz, który będzie odpowiedni dla ich potrzeb i celów inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne oferują również możliwość zarabiania na rynku kapitałowym bez konieczności posiadania dużego kapitału początkowego.

LEAVE A COMMENT