Fotosynteza co to?

  Bez kategorii

Fotosynteza to proces, w którym rośliny i inne organizmy wykorzystują energię słoneczną do produkcji glukozy. Proces ten jest niezbędny dla życia na Ziemi, ponieważ pozwala roślinom na produkcję tlenu, który jest niezbędny dla wszystkich żywych istot. Fotosynteza składa się z dwóch etapów: fazie oksydoredukcyjnej i fazie syntezy.

W pierwszej fazie, zwanej fazą oksydoredukcyjną, energia słoneczna jest absorbowana przez chlorofil w liściach rośliny. Chlorofil uwalnia elektrony, które są następnie przenoszone do czynników redukujących, takich jak NADPH i ATP. Te czynniki redukujące służą do przekształcania CO2 w glukozę. W drugim etapie, zwanym fazą syntezy, glukoza jest przekształcana w skrobię lub inne cukry i magazynowana w liściach rośliny. W tym samym czasie powstaje tlen, który jest uwalniany do atmosfery.

LEAVE A COMMENT