Fluktuacja co to?

  Bez kategorii

Fluktuacja to zjawisko, które występuje w różnych dziedzinach i oznacza zmiany liczebności lub poziomu jakiegoś czynnika. Może dotyczyć zarówno ilości osób, jak i produktów czy usług. Fluktuacja może być wynikiem naturalnych procesów, takich jak sezonowość, ale może też być spowodowana przez czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany na rynku pracy lub sytuacja ekonomiczna.

Fluktuacja ma istotne znaczenie dla firm i organizacji, ponieważ wpływa na ich wydajność i rentowność. Przykładowo, jeśli firma ma dużą fluktuację pracowników, będzie musiała poświęcać więcej czasu i środków na szkolenia nowych pracowników oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu produktywności. Z drugiej strony, jeśli firma ma niski poziom fluktuacji, może to oznaczać niższe koszty szkoleń i lepszą wydajność.

LEAVE A COMMENT