Feedback co to?

  Bez kategorii

Feedback to informacja zwrotna, która jest przekazywana w celu oceny lub poprawy działania. Jest to proces, w którym informacje są przekazywane między dwoma lub więcej stronami, aby umożliwić lepsze zrozumienie i współpracę. Feedback może być pozytywny lub negatywny, a jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów i poprawa jakości produktu lub usługi.

Feedback może być dostarczany na różne sposoby, takie jak ankiety, narady, spotkania grupowe lub indywidualne rozmowy. Może być również dostarczany przez systemy informatyczne, takie jak formularze internetowe lub e-maile. Wszystkie te metody mają na celu zapewnienie stronom informacji zwrotnych na temat ich produktu lub usługi. Feedback może być również dostarczany przez klientów i partnerów biznesowych, co pozwala firmom lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów i udoskonalić swoje produkty i usługi.

LEAVE A COMMENT