Faszyzm co to?

  Bez kategorii

Faszyzm to ideologia polityczna, która została wymyślona we Włoszech w latach 20. XX wieku. Jest to system autorytarny, oparty na nacjonalizmie i supremacji jednej grupy etnicznej lub narodu nad innymi. Faszyści uważają, że państwo powinno być silnie zcentralizowane i rządzone przez jedną osobę lub grupę osób, które mają pełnię władzy.

Faszyści są zwolennikami silnego rządu, który ma moc do egzekwowania swoich praw i regulacji społeczeństwa. Uważają oni, że państwo powinno być silnie zorganizowane i skoncentrowane na działaniach mających na celu utrzymanie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa narodu. Faszyści są także zwolennikami silnego militarnego państwa, które ma moc do prowadzenia wojen i obrony granic. Uważają oni, że państwo powinno być silnie zorganizowane i skoncentrowane na działaniach mających na celu utrzymanie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa narodu.

LEAVE A COMMENT