Ewaluacja co to?

  Bez kategorii

Ewaluacja to proces oceny i analizy działań, programów lub produktów w celu określenia ich skuteczności. Ewaluacja może być stosowana w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, zdrowie publiczne, biznes i polityka. Proces ewaluacji obejmuje zbieranie informacji na temat danego programu lub produktu, a następnie porównanie go z określonymi standardami lub celami. Celem ewaluacji jest ustalenie, czy program lub produkt spełnia swoje cele i czy jest skuteczny w osiąganiu swoich celów.

Ewaluacja może być przeprowadzona na różne sposoby. Może to być badanie ankietowe, obserwacja lub analiza danych. Badania ankietowe polegają na zbieraniu informacji od respondentów poprzez pytania dotyczące ich doświadczenia z programem lub produktem. Obserwacja polega na bezpośrednim monitorowaniu danego programu lub produktu w celu ustalenia, czy jest on skuteczny w osiąganiu swoich celów. Analiza danych polega na przeanalizowaniu istniejących danych dotyczących programu lub produktu w celu określenia jego skuteczności.

LEAVE A COMMENT