Empiryzm co to?

  Bez kategorii

Empiryzm to filozoficzny nurt, który twierdzi, że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. Empiryści uważają, że wszystkie nasze pojęcia i idee są oparte na obserwacji i doświadczeniu. W przeciwieństwie do racjonalizmu, empiryści nie uznają istnienia a priori prawd lub idei, które są dostarczane przez rozum. Zamiast tego twierdzą, że wszystko, co wiemy o otaczającym nas świecie jest zdobyte poprzez obserwacje i doświadczenia.

Empiryzm ma swoje korzenie w filozofii greckiej i był głównym nurtem myślenia w XVII i XVIII wieku. Jednym z najbardziej znanych empirystów był John Locke, który twierdził, że ludzie rodzą się jako tabula rasa (czyli czysta tablica) i ich umysły są formowane przez doświadczenia. Innymi ważnymi empirystami byli David Hume i George Berkeley. Współczesni empiryści obejmują takich myślicieli jak Willard Van Orman Quine i Richard Rorty.

LEAVE A COMMENT