Ects co to?

  Bez kategorii

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) to system transferu i akumulacji punktów kredytowych stosowany w ramach programu Erasmus+ oraz w innych programach międzynarodowych. System ECTS został opracowany przez Komisję Europejską w celu ułatwienia porównywania i transferu osiągnięć edukacyjnych pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w całej Europie.

System ECTS polega na tym, że każdy kurs lub moduł jest przypisany do określonej liczby punktów kredytowych. Punkty te są następnie przenoszone do innego uniwersytetu lub instytucji edukacyjnej, gdzie mogą być wykorzystane do ukończenia studiów. Punkty ECTS są również używane do porównywania osiągnięć studentów z różnych instytucji edukacyjnych. Każdy semestr lub rok akademicki jest przypisany do określonej liczby punktów ECTS, co oznacza, że student może porównać swoje osiągnięcia z innymi studentami z całej Europy.

LEAVE A COMMENT