Dyskalkulia co to?

  Bez kategorii

Dyskalkulia to zaburzenie poznawcze, które dotyka zdolności matematycznych. Jest to trudność w rozumieniu i wykonywaniu podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dyskalkulia może być spowodowana przez szereg czynników, w tym niedostateczne doświadczenia edukacyjne, problemy neurologiczne lub genetyczne.

Objawy dyskalkulii obejmują trudności w liczeniu na palcach, odpowiadaniu na pytania dotyczące liczb i problemów z orientacją przestrzenną. Osoby cierpiące na dyskalkulię mogą mieć trudności z porozumiewaniem się w języku matematycznym i rozumieniem pojęć matematycznych. Mogą również mieć trudności z pamięciowymi aspektami matematyki, takimi jak tabelki i diagramy. Dyskalkulia może powodować frustrację u osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin.

LEAVE A COMMENT