Denazyfikacja co to?

  Bez kategorii

Denazyfikacja to proces, który miał na celu usunięcie wpływu i wpływów nazistowskich z Niemiec po II wojnie światowej. Proces ten obejmował szereg działań, takich jak usuwanie ludzi związanych z nazizmem z różnych stanowisk publicznych, a także ograniczanie ich wpływu na politykę i gospodarkę. Denazyfikacja była częścią większej polityki określanej jako „odbudowa moralna” Niemiec.

Proces denazyfikacji rozpoczął się w 1945 roku i trwał do końca lat 50-tych. W tym czasie powołano specjalne komisje, które miały zbadać przeszłość osób związanych z nazizmem i ustalić, czy mogli oni dalej pełnić funkcje publiczne. Komisje te skupiały się na badaniu przeszłości osób, które były aktywne w partii nazistowskiej lub w jej organizacjach pomocniczych. Osoby te musiały udowodnić swoje lojalności wobec nowego porządku demokratycznego, aby uniknąć usunięcia ze stanowiska lub innych sankcji.

LEAVE A COMMENT