Deizm co to?

  Bez kategorii

Deizm to filozoficzny system wiary, który twierdzi, że Bóg jest istotą niezależną od świata i jego stworzenia. Deizm uznaje istnienie Boga, ale twierdzi, że po stworzeniu świata Bóg przestał się nim interesować i nie ingeruje w bieg wydarzeń. W deizmie człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne losy i decyzje.

Deizm akcentuje autonomię ludzkiego rozumu i wolności wyboru. Uważa się, że człowiek ma prawo do samodzielnego myślenia i działania bez ingerencji Boga. Deizm podkreśla również znaczenie moralności i etyki, a także uznaje istnienie praw natury. W deizmie człowiek powinien postępować zgodnie z tymi prawami, aby osiągnąć szczęście i dobrobyt.

LEAVE A COMMENT