Czarna dziura co to?

  Bez kategorii

Czarna dziura to obiekt astronomiczny, który jest tak gęsty, że nawet światło nie może uciec z jego grawitacji. Są one tworzone przez bardzo duże gwiazdy, które wybuchają jako supernowe i pozostawiają po sobie ogromne ilości materii. Grawitacja czarnej dziury jest tak silna, że wszystko, co się do niej zbliża, zostanie pochłonięte.

Czarne dziury są trudne do obserwowania bezpośrednio, ponieważ nie emitują żadnego światła. Jednak można je wykryć poprzez obserwacje ich wpływu na otoczenie. Na przykład czarne dziury mogą pochłaniać materię z otoczenia i emitować promieniowanie X lub inne rodzaje energii. Można je również wykryć poprzez obserwacje ich oddziaływania grawitacyjnego na inne obiekty astronomiczne.

LEAVE A COMMENT