Coaching co to?

  Bez kategorii

Coaching to proces wspierania i rozwoju osobistego, który ma na celu pomoc ludziom w osiąganiu ich celów. Jest to forma profesjonalnego doradztwa, które może być stosowane w różnych obszarach życia, takich jak praca, zarządzanie, relacje międzyludzkie i inne. Coaching skupia się na ustaleniu celów i planowaniu strategii do ich osiągnięcia.

Coach jest profesjonalnym partnerem, który pomaga swoim klientom w identyfikacji ich mocnych stron oraz słabych punktów. Pomaga im również w odkryciu nowych sposobów myślenia i działania, aby mogli lepiej radzić sobie z trudnościami i osiągać cele. Coach może również pomagać swoim klientom w budowaniu samodyscypliny i motywacji do realizacji postawionych celów.

LEAVE A COMMENT