Co to zimna wojna?

  Bez kategorii

Zimna wojna to okres trwający od końca II wojny światowej do 1989 roku, kiedy to doszło do upadku Związku Radzieckiego. Była to wojna polityczna i ideologiczna między dwoma głównymi mocarstwami – ZSRR i Stanami Zjednoczonymi. Wojna ta nie była prowadzona przez bezpośrednie starcia zbrojne, ale poprzez rywalizację o wpływy polityczne i ekonomiczne na całym świecie.

W czasie zimnej wojny oba mocarstwa starały się narzucić swoje ideologie innym państwom, a także walczyć o przywództwo w światowej polityce. Oba bloki stosowały szeroką gamę metod, aby umacniać swoje pozycje, w tym propagandę, dyplomację, interwencje militarne oraz tworzenie sojuszy militarnych. Wszystko to doprowadziło do podziału świata na dwa bloki: kapitalistyczny i komunistyczny.

LEAVE A COMMENT