Co to urbanizacja?

  Bez kategorii

Urbanizacja to proces, w którym coraz więcej ludzi przeprowadza się do miast i innych dużych ośrodków miejskich. Jest to zjawisko społeczne, gospodarcze i demograficzne, które ma wpływ na środowisko naturalne, infrastrukturę i usługi publiczne.

Urbanizacja może być wynikiem wielu czynników, takich jak migracje wewnątrz kraju, rosnąca liczba ludności, szybki rozwój technologiczny i gospodarczy oraz dostęp do lepszych warunków życia. Wraz z urbanizacją pojawia się wiele problemów, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody, brak odpowiedniego transportu publicznego, nierówności społeczne i ubóstwo. Urbanizacja może również prowadzić do degradacji środowiska naturalnego poprzez budowanie nowych dróg i budynków oraz niszczenie lasów deszczowych.

LEAVE A COMMENT