Co to teza?

  Bez kategorii

Teza to stwierdzenie, które jest wyrażane w formie zdania i służy jako punkt wyjścia do dalszych badań. Jest to podstawowy element każdego artykułu naukowego lub pracy dyplomowej. Teza powinna być precyzyjna, aby pomóc czytelnikowi zrozumieć główne twierdzenia autora.

Teza może być używana do określenia celu badań lub argumentacji. Może ona również służyć jako wprowadzenie do tematu, który będzie omawiany w dalszej części pracy. Aby teza była skuteczna, musi być poparta dowodami i argumentami, które będą omawiane w dalszej części pracy. Teza powinna być napisana w sposób jasny i zwięzły, aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć jej treść.

LEAVE A COMMENT