Co to republika?

  Bez kategorii

Republika to forma rządów, w której władza należy do ludu. Jest to system polityczny, w którym władza jest dzielona między zgromadzenie ustawodawcze i prezydenta. Republika jest często określana jako „rząd narodowy”, ponieważ jej celem jest służenie interesom całego społeczeństwa.

W republikach władza pochodzi od ludu, a nie od monarchii czy innego rodzaju autokracji. Wszelkie decyzje dotyczące państwa są podejmowane przez zgromadzenie ustawodawcze, które składa się z przedstawicieli narodu. Prezydent jest głową państwa i ma prawo weta wobec decyzji zgromadzenia ustawodawczego. Republiki mają również swoje konstytucje, które określają podstawowe prawa obywateli oraz ich obowiązki wobec państwa. Konstytucja może być zmieniana tylko przez referendum lub poprzez procedury ustanowione przez samo zgromadzenie ustawodawcze.

LEAVE A COMMENT