Co to jest socjalizacja?

  Bez kategorii

Socjalizacja to proces, w którym jednostka uczy się norm społecznych i zachowań, które są akceptowane przez społeczeństwo. Proces ten obejmuje interakcje między jednostką a jej otoczeniem społecznym, w tym rodziną, przyjaciółmi, szkołą i innymi instytucjami. Socjalizacja ma na celu przygotowanie jednostki do życia w społeczeństwie poprzez nabywanie umiejętności społecznych i zrozumienie obowiązujących norm.

Socjalizacja może mieć różne formy, w zależności od kultury i sytuacji. Może być formalna lub nieformalna. Formalna socjalizacja polega na uczeniu się określonych zasad i norm poprzez edukację szkolną lub inne programy edukacyjne. Natomiast nieformalna socjalizacja polega na uczeniu się poprzez obserwacje i doświadczenia w życiu codziennym. W obu przypadkach celem jest nauczenie się określonych zachowań i postaw, które są akceptowane przez społeczeństwo.

LEAVE A COMMENT