Co to jest sieć komputerowa?

  Bez kategorii

Sieć komputerowa to system połączonych ze sobą komputerów, urządzeń i innych elementów sieciowych. Sieć może być lokalna (LAN) lub rozległa (WAN). Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby umożliwić przesyłanie danych między nimi.

Sieci komputerowe są używane do wielu różnych celów, takich jak wymiana informacji, przechowywanie danych, tworzenie aplikacji i usług internetowych oraz współdzielenie zasobów. Mogą one być stosowane w małych firmach lub dużych organizacjach, a także w domach. Sieci komputerowe mogą być skonfigurowane na różne sposoby, aby spełniać potrzeby określonego środowiska. Mogą one obejmować pojedyncze komputery lub setki urządzeń podłączonych do sieci.

LEAVE A COMMENT