Co to jest rodo?

  Bez kategorii

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to unijne prawo, które ma na celu zapewnienie ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej. RODO wprowadza szereg nowych przepisów dotyczących sposobu przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz określa prawa i obowiązki podmiotów, które je przetwarzają.

RODO wymaga od organizacji, aby te ustanowiły odpowiednie procedury i mechanizmy bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe swoich klientów lub użytkowników. Organizacje muszą również informować swoich klientów lub użytkowników o tym, jak ich dane są przetwarzane i jakie są ich prawa w związku z tym. Ponadto organizacje muszą mieć możliwość udostępniania danych osobowych organom nadzoru w celu monitorowania ich stosowania się do RODO.

LEAVE A COMMENT