Co to jest rękojmia?

  Bez kategorii

Rękojmia to gwarancja jakości produktu lub usługi, która zapewnia kupującemu prawo do odszkodowania w przypadku niezgodności produktu lub usługi z umową. Rękojmia może być udzielona przez sprzedawcę lub producenta i obejmuje określone warunki, takie jak czas trwania gwarancji, rodzaje usług objętych gwarancją oraz warunki jej wykonania.

Rękojmia może być udzielana na różne sposoby. Sprzedawca może udzielić rękojmi poprzez wystawienie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup produktu lub usługi. Producent może również udzielić rękojmi poprzez wystawienie certyfikatu jakości lub innych dokumentów potwierdzających jakość produktu lub usługi. W obu przypadkach kupujący ma prawo do odszkodowania w przypadku niezgodności produktu lub usługi z umową.

LEAVE A COMMENT