Co to jest przypowieść?

  Bez kategorii

Przypowieść to krótka, zazwyczaj alegoryczna opowieść, która służy do wyjaśnienia lub ukazania prawdy moralnej. Przypowieści często mają postać metafor i porównań, aby lepiej przedstawić swoje przesłanie. Przypowieści są często używane w religii, literaturze i filozofii.

Przypowieści są zazwyczaj bardzo krótkie i skupiają się na jednym punkcie. Ich celem jest wywołanie refleksji i zmuszenie odbiorcy do samodzielnego myślenia o temacie. Przykładem może być przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, która mówi o tym, że należy okazywać miłosierdzie wobec innych. Przypowieści mogą również służyć do ukazania skutków danego działania lub postawy.

LEAVE A COMMENT