Co to jest przenośnia?

  Bez kategorii

Przenośnia to jeden z rodzajów figury retorycznej, która polega na przeniesieniu znaczenia słowa lub wyrażenia na inny poziom. Przenośnia jest używana do opisywania czegoś w sposób bardziej obrazowy i poetycki niż w przypadku dosłownego zastosowania. Przenośnia może być stosowana w różnych formach literackich, takich jak poezja, proza i dramat.

Przykładem przenośni jest porównanie dwóch rzeczy, które nie mają bezpośredniego związku ze sobą. Na przykład, jeśli powiemy „Ona jest jak słoneczko”, oznacza to, że ona ma cechy charakterystyczne dla słońca, takie jak ciepło i blask. Innym przykładem może być stwierdzenie „Ona płynie jak rzeka”. Oznacza to, że ona ma cechy charakterystyczne dla rzek, takie jak spokojny i ciągły ruch. Przenośnia może być używana do opisywania osób, miejsc lub sytuacji w sposób bardziej obrazowy i poetycki niż w przypadku dosłownego zastosowania.

LEAVE A COMMENT