Co to jest popyt?

  Bez kategorii

Popyt to ilość dóbr i usług, które konsumenci są gotowi zakupić w określonym czasie. Jest to jeden z podstawowych elementów ekonomii, który odgrywa ważną rolę w określaniu cen i produkcji. Popyt jest również uważany za główny czynnik wpływający na poziom inflacji.

Popyt można mierzyć na podstawie liczby ludzi, którzy chcą kupić dane dobro lub usługę oraz ich gotowości do zapłaty określonej ceny. Wraz ze wzrostem popytu na dany produkt lub usługę, cena również wzrasta. Z drugiej strony, jeśli popyt spada, cena również spada. Popyt jest więc silnym narzędziem do regulowania cen i produkcji.

LEAVE A COMMENT