Co to jest liczba pierwsza?

  Bez kategorii

Liczba pierwsza to liczba naturalna większa od 1, która jest podzielna tylko przez siebie i przez 1. Innymi słowy, liczby pierwsze nie mają żadnych dzielników poza 1 i samą sobą. Liczby pierwsze są bardzo ważne w matematyce, ponieważ wszystkie inne liczby naturalne można zbudować za pomocą mnożenia liczb pierwszych.

Liczby pierwsze są również ważne w informatyce, ponieważ są one używane do tworzenia silnych algorytmów kryptograficznych. Algorytmy te są stosowane do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacjami. Ponadto liczby pierwsze mogą być używane do tworzenia pseudolosowych ciągów bitów, które są używane do generowania losowo wygenerowanych haseł lub kluczy.

LEAVE A COMMENT