Co to jest hematokryt?

  Bez kategorii

Hematokryt jest to wskaźnik stosunku objętości krwi do całkowitej objętości ciała. Jest to ważny wskaźnik zdrowia, ponieważ odzwierciedla ilość krwinek czerwonych we krwi. Hematokryt jest mierzony w procentach i może być używany do określenia poziomu anemii lub innych chorób krwi.

Krew składa się z cząsteczek, takich jak erytrocyty, leukocyty i płytki krwi. Erytrocyty są odpowiedzialne za transport tlenu i dwutlenku węgla do tkanek organizmu. W przypadku hematokrytu liczy się tylko erytrocyty, ponieważ są one największym składnikiem krwi. Aby określić hematokryt, należy obliczyć stosunek objętości erytrocytów do całkowitej objętości krwi. Wynik tego obliczenia jest podawany w procentach. Normalny poziom hematokrytu dla dorosłego mężczyzny wynosi około 45%, a dla dorosłej kobiety około 42%.

LEAVE A COMMENT