Co to jest funkcja?

  Bez kategorii

Funkcja to matematyczny wzór, który określa zależność między dwoma lub więcej zmiennymi. Zazwyczaj funkcja jest wyrażona jako y = f (x), gdzie x jest argumentem funkcji, a y jest wartością zwracaną przez funkcję. Funkcje są używane do modelowania różnych zjawisk i procesów w naturze i technice.

Funkcje mogą być stosowane do opisywania ruchu obiektów, tworzenia grafik i symulacji komputerowych. Mogą być również używane do rozwiązywania problemów matematycznych, takich jak optymalizacja lub interpolacja danych. W programowaniu funkcje służą do organizowania kodu i wykonywania powtarzalnych operacji na danych wejściowych. Umożliwia to łatwe tworzenie skomplikowanych algorytmów bez konieczności pisania dużej ilości kodu.

LEAVE A COMMENT