Co to jest biomasa?

  Bez kategorii

Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która może być wykorzystywana jako źródło energii. Biomasa jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że ​​może być ponownie wytwarzana i używana wielokrotnie. Może ona pochodzić z różnych źródeł, takich jak odpady rolnicze, odpady leśne, odpady przemysłowe i odpady komunalne.

Biomasa jest często wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Może być spalana bezpośrednio lub przetwarzana na biopaliwa, takie jak etanol i biodiesel. Wytwarzanie energii z biomasy ma wiele zalet, w tym mniejsze emisje dwutlenku węgla niż paliwa kopalne. Ponadto biomasa może być stosowana do oczyszczania ścieków i usuwania szkodliwych substancji z powietrza.

LEAVE A COMMENT