Co to jest bierzmowanie?

  Bez kategorii

Bierzmowanie jest to sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, który udziela się w Kościele Katolickim. Jest on przyjmowany po chrzcie i stanowi dopełnienie inicjacji chrześcijańskiej. Bierzmowanie jest symbolem wiary i zobowiązuje do życia według nauki Chrystusa.

Bierzmowanie jest udzielane przez biskupa lub jego delegata, który udziela trzech sakramentalnych słów: „Niech cię Duch Święty oświeca”. Wraz z tymi słowami biskup udziela błogosławieństwa i nałożenia rąk na głowę osoby bierzmowanej. Osoba bierzmowana otrzymuje dar Ducha Świętego, który ma jej pomóc w wypełnianiu obowiązków chrześcijanina. Bierzmowanie oznacza także przyjęcie odpowiedzialności za swoje czyny i postawy oraz zobowiązanie się do życia według Ewangelii.

LEAVE A COMMENT