Co to jest bezokolicznik?

  Bez kategorii

Bezokolicznik to czasownik, który nie ma formy osobowej i nie może być użyty w zdaniu jako podmiot. Bezokoliczniki są używane do tworzenia innych czasowników, takich jak formy czasu przeszłego lub przyszłego, a także do tworzenia czasowników modalnych. Bezokoliczniki są również używane do tworzenia czasowników złożonych, które składają się z dwóch lub więcej czasowników.

Bezokoliczniki są bardzo ważne w języku angielskim, ponieważ służą do tworzenia wielu różnych struktur gramatycznych. Najbardziej popularne bezokoliczniki to: can, could, may, might, must, shall, should, will i would. Te bezokoliczniki są używane do tworzenia czasowników modalnych i innych struktur gramatycznych.

LEAVE A COMMENT