Co to jest atom?

  Bez kategorii

Atom to najmniejsza cząstka materii, która jest w stanie istnieć samodzielnie. Jest to podstawowa jednostka budująca wszystkie materiały w przyrodzie. Atomy składają się z jądra atomowego i otaczających go elektronów. Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów, a elektrony są umieszczone wokół jądra.

Atomy są bardzo małe, ale ich wpływ na nasze życie jest ogromny. Każdy element chemiczny ma swoje unikalne cechy, które są określane przez liczbę protonów i neutronów w jego jądrze atomowym. Atomy tworzą różne rodzaje materiałów, takich jak metal, drewno lub plastik, a także tworzą molekuły, które są podstawowymi budulcami żywych organizmów.

LEAVE A COMMENT