Co to dysocjacja?

  Bez kategorii

Dysocjacja to proces chemiczny, w którym cząsteczki lub jony są rozdzielane na mniejsze cząsteczki lub jony. Jest to reakcja chemiczna, w której związek chemiczny ulega rozkładowi na swoje składniki. Dysocjacja może być spontaniczna lub wymagać energii dodatkowej.

Dysocjacja jest ważnym procesem w chemii i biologii. W chemii dysocjacja jest stosowana do tworzenia soli, kwasów i zasad. W biologii dysocjacja jest stosowana do tworzenia białek, enzymów i innych substancji biologicznie aktywnych. Dysocjacja jest również ważna dla funkcjonowania komórek, ponieważ pozwala im przyjmować i wydalać składniki odżywcze oraz produkty uboczne.

LEAVE A COMMENT