Co to atom?

  Bez kategorii

Atom to najmniejsza cząstka materii, która jest w stanie istnieć samodzielnie. Jest to podstawowa jednostka budująca wszystkie materiały w przyrodzie. Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony tworzą jądro atomu, a elektrony są umieszczone na zewnątrz jądra. Każdy atom ma określoną liczbę protonów i neutronów, co decyduje o jego rodzaju.

Atomy są bardzo małe – ich średnica wynosi zaledwie 0,1 nanometra (10-10 metra). Jednak mimo swojej małej wielkości mają one ogromny wpływ na nasze życie. Atomy tworzą molekuły, które są odpowiedzialne za wszystkie substancje chemiczne i materiały w przyrodzie. Molekuły te są również odpowiedzialne za wszelkie reakcje chemiczne, które mają miejsce w naszym ciele i otoczeniu.

LEAVE A COMMENT