Co to apostrofa?

  Bez kategorii

Apostrofa to znak interpunkcyjny, który służy do oznaczania skrótów, wyróżniania wypowiedzi i tworzenia określonych form gramatycznych. Jest to jeden z najbardziej podstawowych znaków interpunkcyjnych, który można spotkać w większości języków.

Apostrofa ma również inne zastosowania. Może być używana do tworzenia czasowników w czasie przeszłym lub przyszłym (np. „I’ve” lub „you’ll”), a także do tworzenia liczebników porządkowych (np. „first” lub „third”). Może być również używana do oznaczania posiadania (np. „John’s book”) lub do tworzenia wielu innych form gramatycznych.

LEAVE A COMMENT