Cesja co to?

  Bez kategorii

Cesja to umowa cywilnoprawna, która pozwala na przeniesienie praw lub obowiązków z jednej strony na drugą. Jest to często stosowane w sytuacjach, gdy jedna strona chce przenieść swoje prawa lub obowiązki do innego podmiotu. Cesja może być używana w celu przeniesienia własności, długów, należności, kontraktów i innych rodzajów zobowiązań.

Cesja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony interesów obu stron. Przed jej zawarciem obie strony muszą dokładnie określić warunki cesji oraz wszelkie szczegóły dotyczące przeniesionych praw lub obowiązków. Umowa cesji powinna być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony. Po jej podpisaniu staje się ona wiążąca dla obu stron i nikt nie może od niej odstąpić bez zgody drugiej strony.

LEAVE A COMMENT