Celibat co to?

  Bez kategorii

Celibat to stan wolności od małżeństwa i seksu, który jest dobrowolnie przyjmowany przez osoby żyjące w celu służenia Bogu lub dla innych powodów. Celibat jest zwykle praktykowany przez kapłanów, mnisi i mniszki, ale może być również wybierany przez osoby żyjące poza Kościołem.

Celibat jest często postrzegany jako forma poświęcenia się Bogu lub innej religii. W niektórych religiach celibat jest obowiązkowy dla osób pełniących określone funkcje, takie jak kapłani lub mnisi. W innych religiach celibat jest dobrowolny i może być wybierany przez osoby żyjące poza Kościołem. Niektórzy wybierają celibat, aby skupić się na swojej duchowej praktyce lub po prostu dlatego, że nie chcą się wiązać z partnerem.

LEAVE A COMMENT