Category : Polityka

Repatriacja to proces powrotu do kraju pochodzenia lub ojczyzny. Jest to często wykorzystywane jako narzędzie polityczne, gospodarcze i społeczne. Repatriacja może być wymuszona przez rząd lub dobrowolna. Repatriacja może mieć wiele form, w tym repatriację uchodźców, repatriację imigrantów i repatriację osób deportowanych. Uchodźcy są zazwyczaj repatriowani z powodu niebezpieczeństwa dla ich życia lub bezpieczeństwa w ..

Więcej