Category : Państwo

Konkordat to umowa między Kościołem katolickim a państwem, która reguluje stosunki pomiędzy nimi. Konkordaty są zawierane na mocy prawa kanonicznego i prawa państwowego. Umowy te określają zasady współpracy między Kościołem a państwem, w tym zakres wpływu Kościoła na życie publiczne oraz jego relacje z państwem. Konkordaty są ważnymi dokumentami, które mają długoterminowe skutki dla obu ..

Więcej

Repatriacja to proces powrotu do kraju pochodzenia lub ojczyzny. Jest to często wykorzystywane jako narzędzie polityczne, gospodarcze i społeczne. Repatriacja może być wymuszona przez rząd lub dobrowolna. Repatriacja może mieć wiele form, w tym repatriację uchodźców, repatriację imigrantów i repatriację osób deportowanych. Uchodźcy są zazwyczaj repatriowani z powodu niebezpieczeństwa dla ich życia lub bezpieczeństwa w ..

Więcej