Category : Język polski

Stricte co to znaczy? To termin używany w języku angielskim, który oznacza „ściśle” lub „dosłownie”. Termin ten jest często używany w odniesieniu do interpretacji tekstu lub wyrażenia, aby wskazać, że należy go rozumieć dosłownie, bez dodawania lub odejmowania jakichkolwiek słów. Na przykład, jeśli ktoś mówi „stricte co to znaczy?” w odniesieniu do jakiegoś wyrażenia, oznacza ..

Więcej