Brutto netto co to?

  Bez kategorii

Brutto netto to termin, który odnosi się do wynagrodzenia pracownika. Termin brutto oznacza całkowitą kwotę wynagrodzenia, jaką otrzymuje pracownik za swoją pracę. Jest to kwota, która nie uwzględnia żadnych składek na ubezpieczenie społeczne i podatki. Natomiast termin netto oznacza wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Jest to kwota, jaką faktycznie otrzyma pracownik po opodatkowaniu.

Różnica między brutto a netto jest bardzo ważna dla pracowników, ponieważ wpływa na ich dochody i może mieć wpływ na ich budżet domowy. Pracownicy powinni być świadomi tego, ile faktycznie zarabiają po odliczeniu składek i podatków, aby lepiej planować swoje finanse.

LEAVE A COMMENT