Big data co to?

  Bez kategorii

Big data to termin, który odnosi się do ogromnych zbiorów danych, które są tak duże i skomplikowane, że wymagają specjalnych metod przetwarzania, aby je analizować. Big data może obejmować dane pochodzące z różnych źródeł, w tym transakcji handlowych, danych medycznych, informacji o użytkownikach i innych. Big data jest często wykorzystywana do tworzenia modeli analitycznych i predykcyjnych, które mogą pomóc firmom w lepszym zrozumieniu swoich klientów i ich potrzeb.

Big data może być również wykorzystywana do tworzenia algorytmów uczenia maszynowego, które mogą pomagać w automatyzacji procesu decyzyjnego. Algorytmy te mogą być stosowane do wielu celów, w tym do tworzenia systemu rekomendacji lub do identyfikacji anomalii w danych. Big data może również być używana do tworzenia narzędzi analitycznych, które mogą pomagać firmom w optymalizacji procesu biznesowego i poprawie efektywności operacyjnej.

LEAVE A COMMENT