Białaczka co to?

  Bez kategorii

Białaczka to choroba nowotworowa, która dotyka układu odpornościowego. Choroba ta powoduje nadmierne wytwarzanie przez szpik kostny białych krwinek, zwanych limfocytami. Limfocyty te są niezdolne do pełnienia swojej normalnej funkcji i mogą blokować produkcję innych rodzajów komórek krwi.

Białaczka może być wynikiem dziedzicznych czynników genetycznych lub może być spowodowana przez czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie jonizujące lub chemikalia. Choroba ta może mieć różne postacie, w tym ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), ostrą białaczkę szpikową (AML) i przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL). Objawy białaczki obejmują m.in. osłabienie, zmiany skórne, gorączkę, utratę apetytu i anemię. Leczenie białaczki może obejmować chemioterapię, radioterapię lub transplantację szpiku kostnego.

LEAVE A COMMENT