Barter co to?

  Bez kategorii

Barter to system wymiany handlowej, w którym dwa strony dokonują transakcji bez użycia pieniędzy. W barterze jedna strona oferuje produkt lub usługę, a druga strona zapewnia inny produkt lub usługę w zamian. Barter jest często stosowany przez małe firmy i przedsiębiorców, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania.

Barter może być również stosowany między osobami fizycznymi. Na przykład dwie osoby mogą wymieniać się usługami lub produktami bez użycia gotówki. Może to obejmować wymianę usług fryzjerskich na usługi naprawy samochodu lub sprzedaż mebli za lekcje gry na pianinie. Barter jest szeroko stosowany w społecznościach, w których istnieje silna potrzeba wymiany usług i produktów, ale brakuje gotówki.

LEAVE A COMMENT