Audyt co to?

  Bez kategorii

Audyt to proces weryfikacji i oceny działań, procedur i systemów w celu zapewnienia ich skuteczności i zgodności z określonymi standardami. Audyt może dotyczyć różnych aspektów działalności firmy, takich jak finanse, bezpieczeństwo, jakość produktu lub usługi, zarządzanie ryzykiem itp. Audyt ma na celu identyfikację problemów i słabych punktów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

Audyt może być przeprowadzany wewnętrznie lub przez zewnętrzną firmę audytorską. Wewnętrzny audyt polega na przeanalizowaniu danych wewnątrz organizacji i wykryciu nieprawidłowości lub niedociągnięć. Zewnętrzny audyt to proces weryfikacji dokumentacji i danych przez osoby niebędące członkami organizacji. Audytorzy mogą również odwiedzać oddziały firmy, aby upewnić się, że procedury są stosowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Wyniki audytu służą do ustalenia, czy firma spełnia określone wymagania prawne i regulacyjne oraz czy jej działania są efektywne i skuteczne.

LEAVE A COMMENT