Api co to?

  Bez kategorii

API (Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia wymianę danych między różnymi systemami. API pozwala na tworzenie aplikacji, które mogą współpracować z innymi systemami i usługami bez potrzeby tworzenia od podstaw nowych funkcji. Dzięki temu można łatwo integrować istniejące systemy i usługi z nowymi aplikacjami.

API składa się z zestawu reguł i protokołów, które określają sposób w jaki dane są przesyłane między systemami. Reguły te określają również format danych, który musi być używany do wymiany informacji. API umożliwia również tworzenie aplikacji, które mogą wykonywać określone czynności, takie jak pobieranie danych lub wysyłanie informacji do innych systemów.

LEAVE A COMMENT