Amplituda co to?

  Bez kategorii

Amplituda to wielkość fizyczna, która określa maksymalną wartość jakiejś wielkości fizycznej. Jest to zazwyczaj wielkość skalarna, ale może być również wektorowa. Amplituda jest często używana do opisywania sygnałów elektrycznych lub mechanicznych, takich jak dźwięki lub drgania. W przypadku sygnału elektrycznego amplituda jest zazwyczaj określana jako maksymalna wartość napięcia lub natężenia prądu.

Amplituda ma również zastosowanie w matematyce i fizyce. Może być używana do określenia amplitudy falowej, czyli maksymalnego przesunięcia względem punktu początkowego na sinusoidalnej funkcji. W fizyce amplituda jest również używana do określenia maksymalnego przesunięcia względem pozycji równowagi w systemach mechanicznych, takich jak drgania sprężynowe lub oscylacje harmoniczne.

LEAVE A COMMENT