Akomodacja co to?

  Pojęcia, Społeczeństwo

Akomodacja to proces, który polega na dostosowaniu się do nowych warunków lub sytuacji. Jest to zmiana w sposobie myślenia lub postępowania, aby lepiej dopasować się do otoczenia. Akomodacja może być wykorzystywana w różnych sytuacjach, takich jak praca, szkoła lub życie codzienne.

Akomodacja może obejmować zarówno fizyczne, jak i psychiczne dostosowanie się do nowego środowiska. Może to oznaczać zmianę miejsca zamieszkania, przystosowanie się do nowego stylu życia lub naukę nowych umiejętności. Akomodacja może również dotyczyć adaptacji do nowego systemu społecznego lub kulturowego. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na sposób, w jaki osoba postrzega i reaguje na otoczenie.

LEAVE A COMMENT